Visie 

Stichting Samen Sterk Vrouwen West is een organisatie voor en door vrouwen uit Amsterdam West met als doel het activeren en empoweren van kwetsbare vrouwen zodat alle vrouwen volwaardig kunnen meedoen aan de Amsterdamse en Nederlandse samenleving.

 

 

Missie 

De missie van SSVW is het activeren en emanciperen van kwetsbare en verborgen vrouwen in Amsterdam West (-erpark). Dit bereiken we via activiteiten als wandelen en hardlopen, themavoorlichtingen en trainingen, sportles, conversatieles, computerles, naailes, kooklessen en creatieve activiteiten. Via het inloopspreekuur bieden we 1-op-1 en ambulante ondersteuning. Daarnaast doen we aan belangenbehartiging en bevordering van interculturele en interreligieuze ontmoetingen.

 

 

Werkwijze

"Wij werken vanuit liefde", zo stond in het interview met de Westerpost. Dat klinkt heel simpel. En dat is het eigenlijk ook.

Al meer dan tien jaar organiseren we activiteiten met en voor vrouwen uit Amsterdam West. Omdat we zelf hebben ervaren hoe het is om weinig buiten de deur te komen, de Nederlandse taal nauwelijks te spreken en je eenzaam te voelen, weten we maar al te goed hoe geïsoleerd je je soms kunt voelen. Daarom spreken we actief mensen aan! Als geen ander zijn we daarom in staat andere vrouwen uit de buurt op te beuren, uit te nodigen, in een vertrouwde setting samen te laten komen en aan zelfvertrouwen te laten werken.

 

 

Organisatie

Samen Sterk Vrouwen West is een organisatie voor en door vrouwen. Samen organiseren we veel activiteiten. Dat doen we met een groot team van vrijwilligers.

De dagelijkse coördinatie is in handen van Nora en Darifa. Nora coördineert het programma, de activiteiten en stuurt de vrijwilligers aan. Darifa is verantwoordelijk voor het maatschappelijke ondersteuning, zij coördineert het spreekuur en de ambulante begeleiding.

Samen Sterk Vrouwen West is een stichting met een bestuur. Ons bestuur bestaat uit de volgende mensen: Marjo Kroese (voorzitter), Carlien Boelhouwer (secretaris) en Peter Faber (penningmeester).

 

 

Financieel Jaarverslag

Klik op links Rekening en Verantwoording en de Balans voor het financiële verslag van Stichting Samen Sterk Vrouwen West van 2016.